Kursi

PADI Ice Diver – zemledus nirējs.
Zemledus niršana. Teorētiskās nodarbības un teorētisko zināšanu pielietošana praksē- praktiskās nodarbības atklātajā ūdenī. Pēc kursa eksāmenu semīgas nokārtošanas nirējs saņem papildus sertifikāciju specializācijā- PADI Ice Diver. Kursu var uzsākt PADI Advanced nirējs, vai ekvivalents, minimālais vecums 18 gadi.

Cena: EUR 130


Facebook facebook