Kursi

PADI Dry suite Diver – sausā kostīma nirējs.
Niršana sausajā kostīmā. Kurss sastāv no teorētiskajām un praktisajām nodarbībām atklātajā vai slēgtajā ūdenī. Kursa noslēgumā pēc veiksmīgas praktisko un teorētisko eksāmenu nokārtošanas nirējs saņem starptautiski atzītu sertifikātu, kas apliecina nirēja papildus iemaņas. Kursu uzsākot jābūt OWD (Junior) nirējam vai ekvivalentam, minimālais vecums 10 gadi.

Cena: EUR 130


Facebook facebook