Kursi

PADI Wreck Diver – nirējs uz nogrimušiem objektiem.
Niršana uz nogrimušiem kuģiem – vrakiem. Kursa programmas sastāv no terorētiskām un praktiskām nodarbībām. Akcentēta tiek uzmanība uz zemūdens navgāciju, kā arī uz drošu niršanu nogrimušos kuģos! Kursu var uzsākt PADI Adventure, Advanced nirējs vai ekvivalents, minimālais vecums 15 gadi.

Cena: EUR 165


Facebook facebook