Kursi

PADI Deep Diver – dziļūdens nirējs.
Kursa laikā tiek apgūtas papildus zināšanas un praktiskās iemaņas dziļūdens niršanai. Programma sastāv no teorētiskām un praktiskām nodarbībām. Teorētiskjās nodarbībās uzsvars tiek likts uz aprīkojuma izzināšanu, niršanu plānošanu, dekompresijas tabulu atkārtošanu. Pēc veiksmīgas eksāmenu nokārtošanas nirējs saņem starptautiski atzītu nirēja sertifikātu, kas sniedz tiesības nirt līdz 40 metru dziļumam. Kursu var uzsākt PADI Adventure, Advanced nirējs vai ekvivalents, minimālais vecums 15 gadi.

Cena: EUR 165


Facebook facebook