Kursi

PADI Open Water Scuba Instructor – instruktors.

Kursa laikā veiksmīgi jānokārto Instruktor Development Course (IDC), kursa programma ir līdzvērtīga PADI Assistent Instructor kursa programmai, pēc kā instruktora kandidāts tiek pielaists pie gala eksāmena. Kursu var uzsākt Divemaster vai ekvivalents.


Facebook facebook