Kursi

PADI Assistent Instructor – instruktora asistents.
Programmas laikā pirmā profesionālā līmeņa nirējs (Divemasters) tiek sagatavots OWSI (Open Water Scuba Instructor) instruktora eksāmenam, pēc kura veiksmīgas nokārtošanas tiek iegūts instruktora sertifikāts. Kursa laikā padziļināti tiek apgūtas zināšanas fizikā, fizioloģijā, zināšanās par apkārtējo vidi, aprīkojumu. Lielākā uzmanība tiek veltīta visu PADI nirēju kursu vingrinājumiem, to pareizai pasniegšanai, kā arī apmācības standartiem. Kursu var uzsākt Divemaster vai ekvivalents.


Facebook facebook