Kursi

PADI Divemaster – profesionāls nirējs – līderis.

Pirmais līmenis profesionāla ūdenslīdēja sākuma apmācībā. Kurss padziļina teorētiskās un praktiskās iemaņas, kas iegūtas PADI Rescue Diver kursā- nelaimes gadījumu novēršana. Kurss sastāv no teorētiskām un praktiskām nodarbībām. Programmas mērķis ir attīstīt pretendentiem zināšanas un praktiskās iemaņas, kas ļautu: pavadīt sertificētus daiverus ieniršanās, asistēt instruktoram PADI kursu un programmu norisēs, kas ir pietiekamas patstāvīgai PADI speciālo programmu vadīšanai attestētiem daiveriem. Pēc veiksmīgas eksāmenu nokārtošanas PADI Divemaster sertifikācija sniedz tiesības pāriet uz nākamo profesionāla nirēja apmācības kursu PADI Assistant Instructor, PADI Open Water Scuba Instructor. Kursa uzsākšanai nepieciešams PADI Rescue Diver sertifikācija, vai ekvivalents, 20 reģistrētas ieniršanas (līdz kursa noslēgšani – 60 reģistrēti nirieni), minimālais vecums – 18 gadi.

Cena: EUR 545


Facebook facebook