Kursi

PADI Emergency First Response (EFR) – pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības speciālists.

Šis kurss paredzēts pirmās medicīniskās palīdzības iemaņu apgūšanai, gan nirējiem gan arī cilvēkiem, kas ar niršanu nenodarbojās. Kursā ir ietvertas kā teorētiskās nodarbības, tā arī praktiskie vingrinājumi. Pēc veiksmīgas eksāmena nokārtošanas tiek izsniegts starptautiski atzīts sertifikāts, kas apliecina iemaņas pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā.

Cena: EUR 115


Facebook facebook