Kursi

PADI Rescue Diver – glābējs.
Šis kurss ir nākamais solis akvalangista zināšanu un praktisko iemaņu pilnveidošanā. Kursa laikā Jūs iemācīties risināt dažādas problēmas, stresa situācijas. Kurss sastāv no teorētiskām un praktiskām nodarbībām kā atklātā tā arī slēgtā ūdenī.

Kursa programma sniedz pilnvērtīgas iemaņas un zināšanas, kas Jums palīdzēs risināt uzdevumus nestandarta situācijās. Kursa programma sastāv no vairākiem blokiem, kuros ietvertas glābšanas apmācības, stresa atpazīšana, pirmās palīdzības sniegšana cietušajam gan virs, gan arī zem ūdens, aprīkojuma izpēte un pārzināšana.

Lai gan kursa programma ir ļoti nopietna, tā tiek uzskatīta par vienu no interesantākajām apmācību programmām. Pēc veiksmīgas teorētisko un praktisko eksāmenu nokārtošanas, nirējs saņem starptautisku PADI Rescue diver sertifikāciju, kas tālāk sniedz iespēju piedalīties – profesionāla ūdenslīdēja sākuma līmeņa apmācības programmā – PADI Divemaster. Kursu var uzsākt OWD (JOWD) nirējs, vai ekvivalents. Minimālais vecums 12 gadi – PADI Junior Rescue nirējs, 15 gadi PADI Rescue nirējs.

Cena: EUR 270


Facebook facebook