Kursi

PADI Open Water Diver (OWD) – atklāto ūdeņu nirējs.
Akvalangistu – iesācēju pirmā līmeņa apmācības programma, kas sastāv no teorētiskam un praktiskām nodarbībām. Teorija 8 stundas – fizika, fizioloģija, apkārtējā vide un aprīkojums. Piecas praktiskās nodarbības baseinā, četras nodarbības atklātajā ūdenī. Pēc veiksmīgu teorijas un praktisko eksāmenu nokārtošanas, nirējs saņem starptautisku nirēja sertifikātu PADI OWD (Junior) , kas sniedz tiesības kopā ar sertificētu pārinieku (buddy) nirt līdz 18 metru (JOWD- 12 metri) dziļumam. Ja students nav apguvis vingrinājumus, tiek veiktas papildus nodarbības slēgtajā vai atklātajā ūdenī. Minimālais vecums 10 gadi – PADI Junior Open Water nirējs, 15 gadi PADI Open Water Diver.

Cena: EUR 300


Facebook facebook