Kursi

PADI Referral Open Water Diver- Atklāto ūdeņu nirējs (starpkurss).
Akvalangistu – iesācēju apmācības programmas starpkurss. Pēc Referral Open Water Diver kursa veiksmīgas eksāmenu nokārtošanas (teorija 8 stundas – fizika, fizioloģija, apkārtējā vide un aprīkojums, piecas praktiskās nodarbības baseinā), tiek izsniegts sertifikāts Referral Open Water Diver. Šis sertifikāts sniedz iespēju pabeigt Open Water Diver kursu pēc četrām ieniršanām atklātā ūdenī. Ja students nav apguvis vingrinājumus, tiek veiktas papildus nodarbības slēgtajā ūdenī. Minimālais vecums 10 gadi – PADI Junior Open Water Referral nirējs, 15 gadi PADI Open Water Referral nirējs.

Cena: EUR 260


Facebook facebook