Kursi

PADI Advanced Open Water Diver (AOWD) – atkāto ūdeņu nirējs ar pieredzi.

Kursa laikā akvalangisti tiek gatavoti patstāvīgai ieniršanai, akvalangistu izaugsmes iespējas dažādās specializācijās- paaugstināt savu meistarību nirstot lielākos dziļumos, veicot dažādus vingrinājumus. Kursa ietvaros ir jānokārto kontroldarbi četrās specializācijās, kā arī veiksmīgi jānokārto praktiskās nodarbības atklātajā ūdenī. Pēc veiksmīgas eksāmenu nokārtošanas, nirējs saņem starptautisku nirēja sertifikātu, kas sniedz tiesības patstāvīgi nirt līdz 30 metru dziļumam (Junior Open Water nirējs – 21 metrs) kā arī iespēju piedalīties talākās apmācību programmās. Kursu var uzsākt OWD vai ekvivalents. Minimālais vecums 12 gadi – PADI Junior Advanced Open Water nirējs, 15 gadi PADI Advance Open Water Diver.

Cena: EUR 245


Facebook facebook